Lot ptaków do ciepłych krajów

Zimorodek to niezwykle wdzięczny ptak, który dumnie reprezentuje rodzinę zimorodkowatych. Jest to rybożerny ptak o niezbyt dużych rozmiarach. Środkowa Europa, północna Afryka , a także południowa Azja, to typowe regiony życia tych osobników. Regularne wędrówki nie są bez wątpienia wpisane w naturę zimorodka. Niektóre osobniki podejmują decyzję o zimowaniu nad zamarzającymi zbiornikami wodnymi, inne zaś udają się w kierunku południowej części lęgowego areału.

Biototypem zimorodka są czyste, lądowe wody, które niezwykle często posiadają dosyć strome brzegi z wiszącymi korzeniami oraz gałęziami. Są one wykorzystywane przez zimorodki jako idealny punkt obserwacyjny. Krępa sylwetka oraz krótki ogon to dwie typowe cechy, które opisują budowę ciała tego ptaka. Zimorodek zwyczajny nie wykazuje też wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Emigracja ptaków

Samiec i samica nie są natomiast w 100% takie same. Dorosła samica zimorodka zwyczajnego posiada czerwonawą żuchwę, która u samca, tak samo zresztą jak cały dziób, jest koloru czarnego. Zimorodek ma niebieskawo-zielony głowę i grzbiet, którego środek staje się stopniowo błękitny. W identycznym kolorze są również sterówki tego osobnika. Sama sylwetka zimorodka jest dosyć nieproporcjonalna. Czytaj dalej Lot ptaków do ciepłych krajów

Jak duże są ptaki?

Pomimo, że pustułka nie może osiągać żadnych wielkich rozmiarów, jakie są typowe dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej przedstawicieli. Pustułka zwyczajna to ptak, który zamieszkuje tereny prawie całej Europy, aż po wysokie Alpy oraz wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania pustułka pomija jednak koło podbiegunowe, do którego klimatu, ptak ten nie jest odpowiednio przystosowany. Bezwzględnie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich państwach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania , a także Hiszpania. Pośród tych krajów niezaprzeczalny prym wiodą Niemcy, na obszarze których wystąpić może aż 60 tysięcy par. Aktualnie nasz kraj nie jest zakwalifikowany do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego ptaka.

Wielkość ptaków

Mimo to, jest to w dalszym ciągu najliczniejszy sokół na terenie całej Polski. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami i pazurami. Spodnia część ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest w typowy sposób- niezwykle gęsto, nakrapiany. Tak samo u samca jak i samicy zobaczyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy otoczona jest dodatkowo szeregiem wąskich, ciemnych prążków. Czytaj dalej Jak duże są ptaki?

Życie ptaków wędrownych

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z reprezentantów rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie tereny całej Europy, lecz także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto powiedzieć w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej zamieszkuje takie kraje jak Holandia, Polska , a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. Przeważnie spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach zlokalizowanych na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki wędrowne

Czajkę zwyczajną bez wątpliwości uznać można również za jednego z najbardziej rozpowszechnionych ptaków błotnych. Kluczową cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd zewnętrzny obojgu płci nie różni się między sobą. Różnica wynika jednak z rosnących z potylicy długich piór, układających się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Życie ptaków wędrownych